Kategorie i rodzaje gaśnic - Jaką gaśnice wybrać? 0
Kategorie i rodzaje gaśnic - Jaką gaśnice wybrać?

Rodzaje oraz typy gaśnic - jaką gaśnice wybrać?

Gaśnica służy do gaszenia pożaru czyli niekontrolowanego spalania materiałów palnych w miejscu do tego nie przeznaczonego. Jest to podstawowe urządzenie ochrony przeciwpożarowej.

W wielu obiektach gaśnica jest wymagana więc warto znać rodzaje gaśnic oraz ich oznaczenia by potrafić odpowiednio dopasować gaśnice w zależności od charakterystyki obiektu i naszego zapotrzebowania. Odpowiednio dobrana gaśnica znacząco zwiększa bezpieczeństwo. Dzięki użyciu gaśnicy podczas pożaru możemy ochronić ludzi oraz uniknąć zniszczeń naszego mienia. W artykule postaramy się zgłębić temat doboru gaśnic byś wiedział jaką gaśnice wybrać. Opiszemy również poszczególne typy gaśnic oraz przedstawimy definicje gaśnicy.

 

 

 Spis treści:

 1. Gaśnica definicja
 2. Rodzaje Gaśnic
 3. Podział gaśnic
 4. Oznaczenia oraz grupy gaśnic
 5. Rozmieszczenie gaśnic zasady

Gaśnica definicja

Literatura polska formułuje wiele definicji słowa "gaśnica", my przedstawiamy definicje, która została oficjalnie wydana przez specjalistów z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, a brzmi następująco:

Gaśnica - urządzenie zawierające środek gaśniczy. Omawiany środek gaśniczy może być wyrzucany na skutek działania ciśnienia wewnętrznego i kierowany na pożar co prowadzi do próby ugaszenia ognia.

Jak możemy zaobserwować definicja gaśnicy nie jest skomplikowana. Warto wspomnieć, że definicja gaśnicy nie zmieniała się od jej powstania i nie ma się na to by uległa zmianie. Przyswajając powyższą definicje możemy dowiedzieć się co to jest gaśnica oraz do czego służy gaśnica. Oczywiście jest to uproszczony opis gaśnicy. Jeśli chcemy dowiedzieć się szczegółów o konkretnych rodzajach gaśnic przejdźmy do dalszej części artykułu.


Rodzaje gaśnic

Z biegiem lat postało wiele rodzajów gaśnic. Różnią się one między sobą wieloma czynnikami. Przykładowo: wagą, środkiem gaśniczym a co za tym idzie przeznaczeniem, wielkością, kształtem butli, dodatkowym osprzętem jak dysze czy wskaźniki ciśnienia. Cechy wspólne wszystkich typów gaśnic to czerwony kolor oraz funkcja do której zostały stworzone czyli skuteczne gaszenie pożaru. Również wraz z czasem część typów gaśnic stała się mniej popularna jak np. gaśnice halonowe.

Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze typy gaśnic jakie możemy wyróżnić:

 • Gaśnice proszkowe - W tym rodzaju gaśnicy środkiem gaśniczym jest proszek. Proszek gaśniczy jest bardzo drobny oraz ma biały kolor przez co z wyglądu przypomina mąkę. Po naciśnięciu dźwigni gaśnicy następuje rozszczelnienie naboju CO2 tak więc za pomocą sprężonego niepalnego gazu następuje wyrzucenie środka gaśniczego na zewnątrz. Po skierowaniu gaśnicy proszkowej na źródło ognia rozpoczyna się proces gaszenia. Opiera się on na odcięciu tlenu do spalanej substancji bądź rzeczy. Natomiast strumień sprzężonego powietrza pomaga stłumić ogień. Gaśnice proszkowe ABC sprawdzą się do gaszenia: ciał stałych (drewno, słoma, papier) cieczy palnych ( benzyna, alkohol, lakiery, aceton) Gazów palnych (metan, propan acetylen). Gaśnice  proszkowe sprawdzą się również podczas gaszenia urządzeń elektrycznych do 1000V. Gaśnica proszkowa jest bardzo uniwersalna w użyciu z tego wynika również jej tak duża popularność. Natomiast zostawia ślady na przedmiotach gaszonych oraz w około gaszonego terenu, które nie są łatwe do usunięcia.
 • Gaśnice CO2 śniegowe - Gaśnica śniegowa, jest to powszechna nazwa gaśnicy CO2. Jak wskazuje nazewnictwo w butli znajduje się dwutlenek węgla w skroplonej postaci. Po rozpoczęciu akcji gaśniczej wydostający się dwutlenek węgla przy dyszy posiada temperaturę około -78 ˚C. Tak dużą różnica temperatur względem gaszonego przedmiotu powoduje utworzenie się suchego lodu na jego powierzchni, który wyglądem przypomina śnieg. Gaśnica śniegowa podobnie jak gaśnica proszkowa odcina dostęp tlenu od ognia, ponadto znacząco obniża temperaturę gaszonego przedmiotu co znacząco ułatwia proces gaszenia. Gaśnice śniegowe z powodzeniem sprawdzą się do gaszenia urządzeń elektrycznych oraz innych pożarów z grup B C. Ich dużą zaletą jest brak pozostawiania śladów po zakończonej akcji gaśniczej. Gaśnice śniegowe nie nadają się do gaszenia ludzi oraz nie powinny być przechowywane w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze.  
 • Gaśnice pianowe -  w tym rodzaju gaśnicy środkiem używanym do gaszenia pożaru jest piana o odpowiednich właściwościach. Piana gaśnicza postanie poprzez zmieszanie pianotwórczego koncentratu wraz z wodą. Skuteczność gaszenia gaśnicy pianowej polega na zwilżeniu płomienia pianą oraz odcięcia dostępu tlenu do płomienia. Gaśnice pianowe podobnie jak gaśnice śniegowe nie wymagają czyszczenia gaszonego terenu po zakończeniu pożaru, po odparowaniu wody nie zostawiają śladów. Ten rodzaj gaśnic sprawdzi się dobrze do gaszenia pożarów z grup A B. Do gaśnic pianowych możemy zaliczyć również gaśnice gastronomiczne, które umożliwiają gaszenie tłuszczy czy żywności więc doskonale sprawdzą się w kuchni. Ze względu na węższe zastosowanie gaśnic pianowych i wyższą cenę nie są one aż tak popularne ja gaśnice proszkowe.
 • Gaśnice płynowe -ich nazwa pochodzi od użytego środka gaśniczego czyli roztworu wody i piany lub mgły wodnej. Środek gaśniczy bez względu na wybór gaśnicy płynowej oparty jest na bazie wody. Gaśnice płynowe przeznaczone są do gaszenia pożarów z grup AB AF lub ABF w zależności od konkretnego produktu. By wybrać odpowiednią gaśnice przejdźmy do szczegółów udostępnionych w karcie produktu. Na kategorie gaśnice płynowe składają się gaśnice wodne mgłowe oraz gaśnice pianowe. Jednak nazwa gaśnica płynowa przyjęła się na stałe i jest powszechnie używana.
 • Gaśnice wodne mgłoweśrodkiem gaśniczym w tym typie gaśnicy jest zdemineralizowana woda. Gaśnice wodne przeznaczone są do gaszenia pożarów z grup A F czyli doskonale sprawdza się w kuchni do gaszenia tłuszczy jadalnych oraz olei. Dzięki środkowi gaśniczemu jakim jest woda po zakończonej akcji gaśniczej nie występuje konieczność sprzątania, mgła wodna ulega wyparowaniu. Gaśnica mgłowa idealnie sprawdzi się do gaszenia zapalonych ubrań na człowieku, stosowane są w biurach archiwach muzeach czy kancelariach.
 • Urządzenia gaśnicze do urządzeń gaśniczych możemy zaliczyć urządzenia do gaszenia metali, samoczynne urządzenia gaśnicze oraz spray gaśniczy. Do tej kategorii kwalifikujemy urządzania służące do gaszenia pożarów, jednak urządzenia te nie posiadają konkretnych przyporządkowań do grup pożarów jakie gaszą.  


Podział gaśnic

Wyróżniamy następujący podział gaśnic w zależności od grupy pożaru:

A - pożary ciał stałych: drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne, tkaniny, słoma. Pożary ciał stałych obok, których powstają zjawiska takie jak żarzenie, wydzielanie gazów palnych oraz parowanie.

B - pożary cieczy palnych i materiałów topiących się przez ciepło wytworzone przy pożarze: benzyna, aceton, alkohol, lakiery, eter, parafina, smoła, naftalen. Wtedy od jednej zapalonej warstwy substancji palnej zapala się kolejna warstwa.

C - pożary gazów palnych: metan, acetylen, propan, wodór, gaz miejski. Wymienione gazy palne ulegają zapaleniu od niewielkiego źródła lub od iskry czy niedopałka papierosa

D - pożary metali palnych: sód, potas, glin, lit, magnez, uran. Mogą być trudne do ugaszenia jak napalm czy pirorożel.

F - pożary produktów żywnościowych: tłuszcze i oleje jadalne spożywcze.

Do roku 2006 w przedstawionej klasyfikacji zawarta była również grupa E – czyli pożary urządzeń elektronicznych i elektrycznych pod napięciem. Jednak zrezygnowano z nie ze względu braku charakterystyki palącej się substancji.


Oznaczenia oraz grupy gaśnic

Wiele gaśnic jest przystosowana do gaszenia pożarów z kilku grup. Przykładowo większość gaśnic proszkowych jest przystosowana do gaszenia pożarów typów ABC. By sprawdzić do jakich grup pożarów przystosowany jest dany typ gaśnicy powinniśmy sprawdzić szczegóły wybranego produktu. Możemy również poprosić o pomoc obsługę sklepu z gaśnicami. Oznaczenia gaśnic są stosowane od dawana, zostały wprowadzone by przyporządkować typ gaśnicy do grup pożarów jakie potrafi zgasić dana gaśnica. Na etykiecie każdej gaśnicy znajdziemy oznaczenie do jakiej grupy pożarów przeznaczona jest gaśnica.

Oznaczenie gaśnic:

 • GP – gaśnica proszkowa
 • GW – gaśnica pianowa
 • GS – gaśnica CO2 śniegowa
 • GWG – gaśnica pianowa gastronomiczna
 • GWM – gaśnica wodna mgłowa
 • X – gaśnice pod stałym ciśnieniem
 • Z – środek gaśniczy w dwóch osobnych zbiornikach (jeden na środek gaśniczy drugi czynnik zasilający)
 • 2,4,6... – ilość środka gaśniczego w kilogramach lub dm3

Grupy gaśnic:

Gaśnice i urządzenia gaśnicze dostępne na polskim rynku dzielą się pod względem ich zastosowania tzn. jaki środek gaśniczy posiadają w swoim zbiorniku.

 • Gaśnica typu a – służy do gaszenia pożarów z grupy a. Gaśnica typu a przeznaczona jest do gaszenia ciał stałych np. drewno. Węgiel, tworzywa sztuczne czy papier
 • Gaśnica typu b - służy do gaszenia pożarów z grupy b. Gaśnica typu b służy do gaszenia cieczy palnych np. benzyny, alkoholi parafiny itd.
 • Gaśnica typu c - służy do gaszenia pożarów z grupy c. Gaśnica typu c przystosowana jest do gaszenia gazów palnych m.in. metan, acetylen, propan.
 • Gaśnica typu d - służy do gaszenia pożarów z grupy d. Gaśnica typu d sprawdzi się podczas gaszenia metali palnych takich jak: glin, sód, potas, magnez.
 • Gaśnica typu e - służy do gaszenia pożarów z grupy e. To oznaczenie już wyszło z użycia jednak gaśnica typu e stosowana była do gaszenia urządzeń pod napięciem, lub miejsc gdzie takie urządzenia były używane,
 • Gaśnica typu f - służy do gaszenia pożarów z grupy f. Gaśnica typu f przystosowana jest do gaszenia tłuszczy oraz olejów wszystkich rodzajów. Używane są najczęściej w gastronomi w kuchniach.


Rozmieszczenie gaśnic zasady

Gaśnice oraz urządzenia gaśnicze zaleca się by były rozmieszczone w łatwo dostępnych i widocznych miejscach a przede wszystkim:

 • przy wejściach do budynków,na korytarzach,
 • na klatkach schodowych,
 • przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,
 • w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne z uwagi na możliwość rozszczelnienia się gaśnicy oraz działanie źródeł ciepła (grzejniki, piece).

Jeśli obiekt ma kilka kondygnacji zalecane jest rozmieszczenie gaśnic w tych samych miejscach co na poprzedniej kondygnacji.

Maksymalna odległość w jakiej zostanie rozmieszczona gaśnica od człowieka nie powinna przekraczać 30 metrów. Natomiast dostęp do gaśnicy nie powinien być węższy niż 1m.  

Każda gaśnica posiada swoją własną skuteczność gaśniczą.  Ustala się ją na podstawie ugaszenia pożaru testowego w jednostce certyfikującej - CNBOP. Im wyższa skuteczność gaśnicza tym większy pożar jest zdolna ugasić dana gaśnica. Oznaczenie składa się z liczb i litery odpowiadającej danej grupie pożaru.

Gaśnice przechodzą również test dielektryczny tzn. możliwość zastosowania danego środka gaśniczego w gaśnicy do urządzeń pod napięciem. Z reguły gaśnicami możemy gasić urządzenia pod napięciem do 1000V (1kV). Taka informacja powinna być również zawarta na piktogramie gaśnicy.


Ilość środka gaśniczego

Na każde 100 m2 zgodnie z obowiązującymi przepisami powierzchni powinno przypadać 3 dm3 środka gaśniczego.

Dokładnie mówiąc jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm3 zawartego w gaśnicach przypada na każde:
- 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I ZL II ZL III lub ZL V
b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem; - 300 m2powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt 1,
Obiekty zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ZL IV (mieszkalne) nie wymagają wyposażenia w gaśnice.

gaśnice typy i ceny

Komentarze do wpisu (0)

Nasi dostawcy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl