Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne 0
Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne

Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne

Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi montowanymi na dachu obiektu, stanowią część składową systemu oddymiania obiektu. Głównym ich zadaniem jest odprowadzenie dymu, toksycznych gazów oraz ciepła - produktów powstałych wskutek zaistnienia pożaru. Ma to na celu utrzymanie dróg ewakuacyjnych w niewielkim zadymieniu, ograniczenie zniszczenia konstrukcji obiektu spowodowane wysoką temperaturą, a w konsekwencji przeprowadzenie sprawnej ewakuacji i akcji ratowniczej (zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej obiektów). Zadziałanie ich następuje w wyniku otrzymania z urządzeń kontrolnych informacji o zaistnieniu zagrożenia pożarowego. W warunkach codziennego użytkowania, poprzez wykorzystanie układu sterującego centrali oddymiania, klapy służą do doświetlania oraz wentylacji przestrzeni, w których się znajdują.

Klapy BOXMET wyposażane są w niezawodne napędy elektryczne firmy D+H typu ZA155 - poza niezbędnymi wymaganiami, do prawidłowego działania w trakcie zaistnienia zagrożenia, napęd posiada sygnalizację otwarcia i zamknięcia, co pozwala na uzyskanie rzeczywistej informacji o stanie (otwarcia/zamknięcia) klapy bez ingerencji w konstrukcję klapy i stosowania dodatkowych urządzeń (krańcówek), niebędących elementami systemu.

Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne BOXMET posiadają Certyfikat Stałości Własności Użytkowych wydany przez Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej, a zastosowane napędy zębatkowe Za155 – Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB)

Opis wykonania klap dymowych i dymowo-wentylacyjnych

  • klapa o podstawie prostej wykonana standardowo z blachy stalowej DC01 malowanej farbą proszkową z podkładem cynkowym, podstawa przygotowana do montażu ocieplenia (klapa dostarczana z wełną mineralną),
  • wymiary otworu w dachu pod klapy BOXMET w tabeli poniżej,
  • wypełnienie skrzydła poliwęglanową płytą wielokomorową (standardowo o grubości 16 mm) zamiennie mogą być stosowane kopułki akrylowe (PMMA),
  • owiewki z blachy stalowej malowanej proszkowo w standardzie w kolorze RAL7035

Parametry

Podstawowe parametry, jakie charakteryzują klapy oddymiające, wynikają z obowiązku klasyfikacji klapy, zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN12101-2: 2005, według której klapy są poddawane badaniom techniczno-użytkowym do celów oddymiania. Potwierdzeniem spełnienia wymagań jest certyfikat Stałości Własności Użytkowych 1488-CPR-0462/W.

Dostawa

Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne dostarczane są w przypadku klap jednoskrzydłowych w całości, natomiast w przypadku klap dwuskrzydłowych występuje podział ramy, dlatego też wysyłana jest w dwóch elementach - każde skrzydło oddzielnie do montażu finalnego na dachu obiektu. Standardowo klapa dostarczana jest z zamontowanymi siłownikami, posiadającymi wyprowadzanie niezbędne do podłączenia do systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu.

Typoszereg klap

L.p. Ilość
skrzydeł
Wymiary otworu w świetle
(cm x cm)
Dostępne wysokości
podstawy klapy (cm)
Powierzchnia
geometryczna (m2)
Powierzchnia czynna oddymiania (Aa (m2))
1 1 100 x 100 min. 35 1,00 0,63
2 1 110 x 110 min. 35 1,21 0,77
3 1 120 x 120 min. 35 1,44 0,92
4 1 130 x 130 min. 35 1,69 1,10
5 1 140 x 140 min. 35 1,96 1,27
6 1 100 x 110 min. 35 1,10 0,69
7 1 100 x 120 min. 35 1,20 0,77
8 1 100 x 130 min. 35 1,30 0,83
9 1 100 x 140 min. 35 1,40 0,90
10 1 100 x 150 min. 35 1,50 0,96
11 1 100 x 160 min. 35 1,60 1,02
12 1 100 x 170 min. 35 1,70 1,09
13 1 100 x 180 min. 35 1,80 1,17
14 1 100 x 190 min. 35 1,90 1,24
15 1 100 x 200 min. 35 2,00 1,30
16 1 100 x 210 min. 35 2,10 1,37
17 1 100 x 220 min. 35 2,20 1,43
18 1 100 x 230 min. 35 2,30 1,50
19 1 100 x 240 min. 35 2,40 1,56
20 1 100 x 250 min. 35 2,50 1,63
21 1 110 x 120 min. 35 1,32 0,84
22 1 110 x 130 min. 35 1,43 0,92
23 1 110 x 140 min. 35 1,54 0,99
24 1 110 x 150 min. 35 1,49 1,06
25 1 110 x 160 min. 35 1,76 1,14
26 1 110 x 170 min. 35 1,87 1,22
27 1 110 x 180 min. 35 1,98 1,29
28 1 110 x 190 min. 35 2,09 1,36
29 1 110 x 200 min. 35 2,20 1,43
30 1 110 x 210 min. 35 2,10 1,50
31 1 110 x 220 min. 35 2,42 1,57
32 1 110 x 230 min. 35 2,53 1,64
33 1 110 x 240 min. 35 2,64 1,72
34 1 110 x 250 min. 35 2,75 1,79
35 1 120 x 130 min. 35 1,56 1,00
36 1 120 x 140 min. 35 1,68 1,09
37 1 120 x 150 min. 35 1,80 1,17
38 1 120 x 160 min. 35 1,92 1,25
39 1 120 x 170 min. 35 2,04 1,33
40 1 120 x 180 min. 35 2,16 1,40
41 1 120 x 190 min. 35 2,28 1,48
42 1 120 x 200 min. 35 2,40 1,56
43 1 120 x 210 min. 35 2,41 1,64
44 1 120 x 220 min. 35 2,64 1,72
45 1 120 x 230 min. 35 2,76 1,79
46 1 120 x 240 min. 35 2,88 1,87
47 1 120 x 250 min. 35 3,00 1,95
48 1 130 x 140 min. 35 1,82 1,18
49 1 130 x 150 min. 35 1,95 1,27
50 1 130 x 160 min. 35 2,08 1,35
51 1 130 x 170 min. 35 2,21 1,44
52 1 130 x 180 min. 35 2,34 1,52
53 1 130 x 190 min. 35 2,47 1,61
54 1 130 x 200 min. 35 2,60 1,69
55 1 130 x 210 min. 35 2,73 1,77
56 1 130 x 220 min. 35 2,86 1,89
57 1 130 x 230 min. 35 2,99 1,97
58 1 130 x 240 min. 35 3,12 2,06
59 1 130 x 250 min. 35 3,25 2,15
60 1 140 x 150 min. 35 2,10 1,37
61 1 140 x 160 min. 35 2,24 1,46
62 1 140 x 170 min. 35 2,38 1,55
63 1 140 x 180 min. 35 2,52 1,64
64 1 140 x 190 min. 35 2,66 1,73
65 1 140 x 200 min. 35 2,80 1,85
66 1 140 x 210 min. 35 2,94 1,94
67 1 140 x 220 min. 35 3,08 2,03
68 1 140 x 230 min. 35 3,22 2,13
69 1 140 x 240 min. 35 3,36 2,22
70 1 140 x 250 min. 35 3,50 2,31
71 2 150 x 150 min. 35 2,25 1,31
72 2 150 x 160 min. 35 2,40 1,42
73 2 150 x 170 min. 35 2,55 1,50
74 2 150 x 180 min. 35 2,70 1,59
75 2 150 x 190 min. 35 2,85 1,71
76 2 150 x 200 min. 35 3,00 1,80
77 2 150 x 210 min. 35 3,15 1,89
78 2 150 x 220 min. 35 3,30 1,98
79 2 150 x 230 min. 35 3,45 2,10
80 2 150 x 240 min. 35 3,60 2,20
81 2 150 x 250 min. 35 3,75 2,29
82 2 150 x 260 min. 35 3,90 2,38
83 2 150 x 270 min. 35 4,05 2,47
84 2 150 x 280 min. 35 4,20 2,60
85 2 150 x 290 min. 35 4,35 2,70
86 2 150 x 300 min. 35 4,50 2,79
87 2 160 x 160 min. 35 2,56 1,51
88 2 160 x 170 min. 35 2,72 1,60
89 2 160 x 180 min. 35 2,88 1,73
90 2 160 x 190 min. 35 3,04 1,82
91 2 160 x 200 min. 35 3,20 1,92
92 2 160 x 210 min. 35 3,36 2,05
93 2 160 x 220 min. 35 3,52 2,15
94 2 160 x 230 min. 35 3,68 2,24
95 2 160 x 240 min. 35 3,84 2,34
96 2 160 x 250 min. 35 4,00 2,48
97 2 160 x 260 min. 35 4,16 2,58
98 2 160 x 270 min. 35 4,32 2,68
99 2 160 x 280 min. 35 4,48 2,78
100 2 160 x 290 min. 35 4,64 2,88
101 2 160 x 300 min. 35 4,80 2,98
102 2 170 x 170 min. 35 2,89 1,73
103 2 170 x 180 min. 35 3,06 1,84
104 2 170 x 190 min. 35 3,23 1,97
105 2 170 x 200 min. 35 3,40 2,07
106 2 170 x 210 min. 35 3,57 2,18
107 2 170 x 220 min. 35 3,74 2,28
108 2 170 x 230 min. 35 3,91 2,42
109 2 170 x 240 min. 35 4,08 2,53
110 2 170 x 250 min. 35 4,25 2,64
111 2 170 x 260 min. 35 4,42 2,74
112 2 170 x 270 min. 35 4,59 2,85
113 2 170 x 280 min. 35 4,76 2,95
114 2 170 x 290 min. 35 4,93 3,11
115 2 170 x 300 min. 35 5,10 3,21
116 2 180 x 180 min. 35 3,24 1,98
117 2 180 x 190 min. 35 3,42 2,09
118 2 180 x 200 min. 35 3,60 2,20
119 2 180 x 210 min. 35 3,78 2,31
120 2 180 x 220 min. 35 3,96 2,46
121 2 180 x 230 min. 35 4,14 2,57
122 2 180 x 240 min. 35 4,32 2,68
123 2 180 x 250 min. 35 4,50 2,79
124 2 180 x 260 min. 35 4,68 2,90
125 2 180 x 270 min. 35 4,86 3,06
126 2 180 x 280 min. 35 5,04 3,18
127 2 180 x 290 min. 35 5,22 3,29
128 2 180 x 300 min. 35 5,40 3,40
129 2 190 x 190 min. 35 3,61 2,20
130 2 190 x 200 min. 35 3,80 2,36
131 2 190 x 210 min. 35 3,99 2,47
132 2 190 x 220 min. 35 4,18 2,59
133 2 190 x 230 min. 35 4,37 2,71
134 2 190 x 240 min. 35 4,56 2,83
135 2 190 x 250 min. 35 4,75 2,99
136 2 190 x 260 min. 35 4,94 3,11
137 2 190 x 270 min. 35 5,13 3,23
138 2 190 x 280 min. 35 5,32 3,35
139 2 190 x 290 min. 35 5,51 3,47
140 2 190 x 300 min. 35 5,70 3,59
141 2 200 x 200 min. 35 4,00 2,48
142 2 200 x 210 min. 35 4,20 2,60
143 2 200 x 220 min. 35 4,40 2,73
144 2 200 x 230 min. 35 4,60 2,90
145 2 200 x 240 min. 35 4,80 3,02
146 2 200 x 250 min. 35 5,00 3,15
147 2 200 x 260 min. 35 5,20 3,28
148 2 200 x 270 min. 35 5,40 3,40
149 2 200 x 280 min. 35 5,60 3,53
150 2 200 x 290 min. 35 5,80 3,71
151 2 200 x 300 min. 35 6,00 3,84
152 2 220 x 220 min. 35 4,84 3,05
153 2 220 x 240 min. 35 5,28 3,33
154 2 220 x 260 min. 35 5,72 3,66
155 2 220 x 280 min. 35 6,16 3,94
156 2 220 x 300 min. 35 6,60 4,22
157 2 240 x 240 min. 35 5,76 3,69
158 2 240 x 260 min. 35 6,24 3,99
159 2 240 x 280 min. 35 7,20 4,30
160 2 240 x 300 min. 35 7,20 4,68
161 2 260 x 260 min. 35 6,76 4,33
162 2 260 x 280 min. 35 7,28 4,73
163 2 260 x 300 min. 35 7,80 5,07
164 2 280 x 280 min. 35 7,84 5,10
165 2 280 x 300 min. 35 8,40 5,46
166 2 250 x 250 min. 35 6,25 4,00
167 2 250 x 300 min. 35 7,50 4,88
168 2 300 x 300 min. 35 9,00 5,94
           

*Uwagi : Klapy malowane w typowym kolorze RAL7035, wyposażone w owiewki, wełnę mineralną i blachę okładczą.

Zapraszamy do składania zapytań na e-mail: sklep@przeciwpozarowy.com

Komentarze do wpisu (0)

Nasi dostawcy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl